Vykdomi projektai

UAB „Termolink“ tradicinių išteklių energijos vartojimo intensyvumo mažinimas įrengiant saulės jėgainę

Šiuo metu UAB „Termolink“ vykdo projektą „Saulės fotovoltinės jėgainės įrengimas įmonėje, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą“ (projekto kodas 04.2.1-LVPA-K-836-04-0046). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” įgyvendinimo priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, efektyviau naudoti energiją. Projekto metu planuojama įdiegti 30 kW galingumo saulės jėgainę, kuri leis sumažinti energijos vartojimo iš tradicinių šaltinių intensyvumą, prisidės prie įmonės konkurencingumo didinimo bei aplinkos taršos mažinimo.

Bendra projekto vertė yra 25.225,78 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Skiriama finansavimo suma – 15.135,46 Eur.

UAB “Termolink” elektroninės verslo valdymo sistemos įdiegimas

kuriame_lietuvos_ateiti

Šiuo metu UAB „Termolink“ vykdo projektą „Įmonės veiklos procesų optimizavimas diegiant elektroninę verslo valdymo sistemą“ (projekto kodas 03.3.1-LVPA-K-806-01-0109). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę „E-verslas LT“.

Projekto tikslas – padidinti įmonės darbo našumą ir veiklos efektyvumą, diegiant elektroninio verslo sprendimą.

Bendra projekto vertė yra 39.809,97 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo. Skiriama finansavimo suma  –  23.885,98 Eur.