Vožtuvai ir vamzdynų armatūra

UAB „Termolink“ siūlo platų spektrą uždaromosios bei reguliuojančios armatūros įvairioms terpėms.

Vožtuvai ir vamzdynų armatūra – mūsų siūloma produkcija:

 • Apsauginiai vožtuvai ir t.t.
 • Atbuliniai vožtuvai
 • Balansiniai vožtuvai
 • Balniniai ventiliai
 • Kondensato puodai
 • Lygio indikatoriai
 • Oro nuvedėjai garo sistemoms
 • Oro nuvedėjai ir šlamo surinkėjai vandens sistemoms
 • Pnaumatiniai vožtuvai
 • Prapūtimo vožtuvai
 • Reguliuojantys vožtuvai
 • Rutuliniai vožtuvai
 • Slėgio reguliatoriai vandens bei garo sistemoms
 • Temperatūros reguliatoriai
 • Uždaromoji armatūra
 • Vakuuminiai deaeratoriai
 • Vakuumo nutraukėjai

Vožtuvai ir vamzdynų armatūra

Apsauginiai vožtuvai

Apsauginio (automatinio) vožtuvo paskirtis – užtikrinti, kad slėgis sistemoje neviršytų nustatytos ribos. Vožtuvas atsidaro vidiniam sistemos slėgiui pasiekus nustatytą ribą ir išleidžia iš sistemos dalį naudojamo skysčio ar dujų (priklausomai kokio tipo vožtuvas naudojamas) iki nustatytos slėgio ribos.

Atbuliniai vožtuvai

Atbulinis vožtuvas skirtas užtikrinti dujinėje ar skystoje fazėje esančių medžiagos(-ų) tekėjimą viena kryptimi.

Balansiniai vožtuvai

Balansavimo vožtuvų paskirtis–subalansuoti aušinimo ar vandens šildymo sistemą(-as), siekiant užtikrinti optimalų sistemoje naudojamų įrenginių veikimą.

Kondensato puodai

Kondensato puodai – tiesioginio veikimo vožtuvai, automatiškai drenuojantys kondensatą bei išleidžiantys susikaupusias nesikondensuojančias dujas iš garo vamzdynų, bet tuo pačiu metu esantys pilnai uždari garui.

Vyraujantys kondensato puodų tipai:

 • Termodinaminiai kondensato puodai dėl savo praprastos ir patikimos konstrukcijos, užtikrina ilgą tarnavimo laiką, dažniausiai naudojami garo trasose susidarančio kondensato drenavimui.
 • Mechaniniai (plūdiniai) kondensato puodai yra idealus pasirinkimas šilumos mainų procesuose, kuriuose susidaręs kondensatas iškart privalo būti drenuojamas, taip apsaugant procesą nuo temperatūros svyravimų, kurie gali sukelti įvairias problemas, pvz.: produkto sugadinimą.
 • Termostatiniai kondensato puodai drenuoja susidariusį kondensatą tik tuomet, kai jo temperatūra nukrenta žemiau garo soties temperatūros.
Lygio indikatoriai

Lygio indikatoriaus leidžia patikimai ir kokybiškai nustati talpoje esančio vandens lygį.

Pneumatiniai vožtuvai

Pneumatiniai vožtuvai yra naudojami technologinių procesų reguliavimui ar gali veikti kaip uždaromieji.

Prapūtimo vožtuvai

Prapūtimo vožtuvas skirtas pašalinti susikaupusias ištirpusias druskas iš garo katile esančio vandens.

Reguliuojantys vožtuvai

Reguliuojančio vožtuvo paskirtis reguliuoti tekančioskysčio ir (ar) dujų srautą bei slėgį. Reguliuojantis vožtuvas gali būti valdomas mechaniniu, pneumatiniu būdu arba naudojant elektrinę pavarą.

Rutuliniai vožtuvai

Rutulinis vožtuvas priskiriamas uždaromųjų vožtuvų tipui, kurio paskirtis paleisti ar nutraukti tekančios takiosios terpės (fluido) srautą.

Uždaromoji armatūra

Uždaromoji armatūra tai – mechaniniai vandens rutuliniai ventiliai, atbuliniai vožtuvai ir kt.

Nuorintojai

Nuorintojo paskirtis – apsaugoti vamzdyną nuo užsiorinimo bei išleisti iš vamzdynų jų eksploatavimo metu susikaupusias dujas.