Garo katilinė

Garo gamybos katilinė – tai įrenginių visuma, skirta gaminti garą įmonės technologiniams poreikiams. Priklausomai nuo jūsų poreikių, mes galime atlikti arba visus darbus (nuo pamatų iki rakto), arba tik dalį su garo katilinės statyba susijusių darbų. Projektuojame, parenkame, tiekiame, gaminame ir montuojame šiuos katilinės sudedamuosius elementus:

  • Daeratorius
  • Degiklius
  • Dujų ar skysto kuro tiekimo sistemą
  • Dujų ar skysto kuro vamzdynų armatūrą
  • Dūmtraukį
  • Ekonomaizerį
  • Garo katilą ar generatorių
  • Garo kolektorius
  • Kondensato ir vandens talpas
  • Šilumokaičius
  • Valdiklius bei jutiklius
  • Vamzdynus ir jų armatūrą
  • Vandens, kondensato siurblius
  • Vandens tiekimo ir minkštinimo sistemą
  • Ventiliacijos sistemą
  • Kitus katilinių elementus

Pastatę bei sumontavę visus garo katilinės įrenginius, atliekame įrangos paleidimo, derinimo darbus, parengiame dokumentaciją bei atliekam pridavimą kontroliuojančioms įstaigoms.