Dujinė įranga

Dujine iranga Siūlome komponentus vidutinio ir žemo slėgio dujų ir sistemoms.

Mūsų siūloma dujinė įranga ir komponentai:

 • dujų slėgio reguliatoriai
 • mechaniniai filtrai
 • apsauginiai-atkirtos vožtuvai
 • apsauginiai-numetimo vožtuvai
 • elektromagnetiniai vožtuvai
 • slėgio stabilizatoriai
 • antivibracinės movos.
Dujų slėgio reguliatoriaus paskirtis sumažinti tiekiamos dujinės terpės slėgį iki norimos vertės. Dujų slėgio reguliatoriai skirstomi į kelis tipus:
 • Tiesioginio veikimo – tiesiogiai reaguodamas į iš vožtuvo ištekančių dujų slėgio didėjimo ar mažėjimo pokyčius užtikrina reikalingą sistemoje srautą ir slėgį.
 • Pilotinis – savo veikimo principu panašus į tiesioginio veikimo vožtuvą, tik čia, siekiant pagerinti dujų srauto slėgio reguliavimo tolygumą, slėgis už vožtuvo matuojamas esant didesniam atstumui bei naudojant papildomą „pilotinį“ tarpinį reguliatorių.
 • Vienos pakopos – sumažina slėgį iki tam tikros pasirinktos vertės. Tačiau naudojant šio tipo reguliatorius galimi slėgio svyravimai už reguliatoriaus priklausomai nuo tiekiamo dujų slėgių svyravimų.
 • Dviejų pakopų – leidžia palaikyti stabilų slėgį už vožtuvo iki tam tikros projektinės vertės, nepaisant slėgio svyravimų paduodamame vamzdyne.
Mechaninio dujų filtro paskirtis – surinkti vamzdyne atsiradusias daleles ar kitus nepageidaujamų medžiagų fragmentus, kurie gali atsirasti tiekiame dujų vamzdyne ir taip užkišti dujoms skirtus degiklius ar kitą naudojamą įrangą.
Apsauginių atkirtos vožtuvų paskirtis­ – nutraukti dujų tiekimą gavus išorinį signalą. Pvz.: suveikus patalpos uždujinimo davikliui apsauginis atkirtos vožtuvas nutraukia dujų tiekimą į pastatą ir (ar) kitus naudojamus įrenginius.
Apsauginio numetimo vožtuvo paskirtis – apsaugoti naudojamą įrangą nuo neleistinų slėgio svyravimų, kurie gali ją sugadinti.
Antivibracinės movos paskirtis – panaikinti dujų tekėjimo metu dėl šiluminių ir slėgio pokyčių atsiradusias vibracijas, tai yra vamzdyno kampinius judėjimus.
Elektromagnetinis vožtuvo paskirtis – reguliuoti dujų ar skysčio srautą nuotoliniu būdu.
Dujų rampa – tai yra skirtingų dujoms tiekti skirtų tiekimo įtaisų komplektas (pagrindinis uždaromasis vožtuvas; dujų filtras; slėgio stabilizatorius; saugumo ir pagrindinis solenoidinis vožtuvai, kurių paskirtis užtikrinti apsaugą nuo dujų nuotėkio), kurie naudojami užtikrinti reikiamą dujų tiekimą degikliams.
Dujų slėgio relė – tai įrenginys, kuris įjungia automatines signalizacijos ir apsaugos sistemas, kai pakinta dujų slėgis.
Dujinio degiklio paskirtis – yra aprūpinti šildymo ar garo katilą reikiamų parametrų liepsna maišant   gamtines, suskystintas dujas su oksidatoriumi tokiu kaip oru ar deguonimi, kuris leidžia užtikrinti jo pastovų veikimą.
Skysto kuro degiklio paskirtis – yra aprūpinti šildymo ar garo katilą reikiamų parametrų liepsna maišant   deginimui skirtą tepalą, dyzelinį kurą su oksidatoriumi tokiu kaip oru ar deguonimi, kuris leidžia užtikrinti jo pastovų veikimą.

 

Gamintojai

Medenus giuliani anello