Deaeratoriai

2008 m. gale rinkai pristatytas naujas gaminys – membraniniai deaeratoriai. Šias sistemas UAB „Termolink“ sukūrė bendradarbiaujant su JAV kompanija Membrana.

  • Skirta vandens šildymo ir garo katilinių maitinimo vandeniui deaeruoti, skysčių deaeracijai įvairiuose technologiniuose procesuose.
  • Sistemų našumas nuo kelių l/val. laboratorinės įrangos iki kelių šimtų m3/val. energetinių sistemų.
  • Likutinis deguonies kiekis iki 1 μg/l.

Membraninių deaeratorių pagrindinė dalis yra membraniniai kontaktoriai. Liqui-Cel® membranos – kontaktoriai yra gaminami firmoje Membrana (Charlotte, NC). Jie susideda iš vamzdelių formos polimerinės porėto pluošto medžiagos kurių “akutės” labai mažo diametro ir praleidžia tik ištirpusias dujas.

Kontaktoriaus veikimo principas

Pagal Henrio dėsnį ištirpusių dujų koncentracija skystyje yra tiesiogiai proporcinga dujų parcialiniam slėgiui. Dujų bus ištirpinama vandenyje tik tiek kol bus pasiekta pusiausvyros fazė. Taikant vakuumą ir/arba inertines dujas, pažeidžiama slėgio pusiausvyra tarp skystosios ir dujų fazių, taip sukuriama varomoji jėga ištirpusių dujų pašalinimui iš skysčių. Sujungus kelias membranas į vieną sistemą pasiekiama labai maža iki 1µg/l likutinė dujų koncentracija.

Kontaktoriaus sandara ir veikimo principas

pictureĮ kontaktoriaus tarpvamzdelinę erdvę paduodamas deaeravimui skirtas vanduo. Vamzdelių viduje sukuriamas vakuumas, kurio pagalba, per porėtų vamzdelių poras iš vandens išsiurbiamos vandenyje ištirpusios dujos.

Patentuota Liqui-Cel® sistema dėl didelio paviršiaus ploto leidžia pasiekti aukštą dujų pašalinimo efektyvumą, tuo pačiu būdama mažų gabaritų.

Šie deaeratoriai skirti vandens šildymo ir garo katilinių maitinimo vandeniui deaeruoti, taip pat skysčių deaeracijai įvairiuose technologiniuose procesuose.

Lyginant membraninius deaeratorius su įprastais terminiais ir vakuuminiais deaeratoriais išryškėja sekantys membraninių deaeratorių privalumai:

  • Deaeruojamas santykinai šaltas vanduo (iki 35 oC) temperatūros, deaeracijai nereikalingas garas.
  • Sistemų našumas nuo kelių l/val. laboratorinės įrangos iki kelių šimtų m3/val. energetinių sistemų.
  • Naudojant įprastinius vakuuminius deaeratorius, deguonies koncentracija po deaeratorių būna ne mažesnė nei 200 mg/l (pagal reikalavimus deguonies koncentracija termofikacinio vandens sistemos papildymo vandenyje turi būti ne didesnė nei 50 mg/l), tuo tarpu su membraniniu deaeratoriumi galima pasiekti žymiai mažesnes likutinio deguonies koncentracijas. Vakuuminiai deaeratoriai turi dirbti pastoviu našumu. Deaeratoriaus našumo kitimas turi didelę įtaką deaeratoriaus darbo efektyvumui. Tuo tarpu membraninių deaeratorių našumas gali kisti labai plačiose ribose. Deaeratoriaus našumo kitimas turi labai nedidelę įtaką deaeratoriaus darbo efektyvumui.
  • Skirtingai nei vakuuminiai deaeratoriai, membraniniai deaeratoriai užima žymiai mažiau vietos.
  • Vandenį deaeruojant membriniais deaeratoriais, vandens padavimui į termofikato sistemą nereikalingi papildomi siurbliai, jeigu užtenka vandentiekio slėgio.
  • Naudojant membraninius deaeratorius praktiškai nėra šilumos nuostolių.