Projektavimas

Termolink atlieka komercinės ir pramoninės paskirties katilinių, šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų projektavimo darbus.

Projektavimas – darbų sritys:
  • sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
  • architektūros
  • konstrukcijų
  • vandentiekio ir nuotekų šalinimo
  • šilumos gamybos  ir tiekimo
  • šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo
  • dujofikavimo
  • elektrotechnikos
  • elektroninių ryšių (telekomunikacijų)
  • apsauginės signalizacijos
  • gaisrinės signalizacijos
  • procesų-valdymo ir automatizacijos
  • aplinkos apsaugos
  • pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
  • statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.