Katilinių montavimas

Katilinė – potencialiai pavojingas statinys, kuriame montuojamos sudėtingos šilumos generavimo sistemos, procesų valdymo bei reguliavimo įranga. Vykdant katilinės objekto sistemų montavimo darbus būtinos specialios žinios, kurias gali užtikrinti tik profesionalūs darbuotojai, įgalioti įrangos gamyklų-gamintojų, apmokyti ir sertifikuoti, turintys specialias žinias tinkamam darbų atlikimui.
Montuojant atskiras katilinių sistemas yra svarbu užtikrinti, kad visi komponentai būtų ne tik sumontuoti pagal visus keliamus reikalavimus, bet ir tiksliai sureguliuoti, kad sistema galėtų dirbti be jokių trikdžių, įvairiais darbo režimais.
Mes galime pakeisti Jūsų seną katilinės įrangą į naują (senoms katilinėms), sumontuoti naują katilinių įrangą (naujoms katilinėms). Priklausomai nuo užsakovo pageidavimų, galime atlikti ir visos katilinės sistemų montavimo darbus, ar sumontuoti atskiras jos dalis.