Apie projektą

kuriame_lietuvos_ateiti

Šiuo metu UAB „Termolink“ vykdo projektą „Įmonės veiklos procesų optimizavimas diegiant elektroninę verslo valdymo sistemą“ (projekto kodas 03.3.1-LVPA-K-806-01-0109). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę „E-verslas LT“.

Projekto tikslas – padidinti įmonės darbo našumą ir veiklos efektyvumą, diegiant elektroninio verslo sprendimą.

Bendra projekto vertė yra 39.809,97 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo. Skiriama finansavimo suma  –  23.885,98 Eur.