Paleidimas – derinimas

Termolink atlieka kurą deginančių įrengimų bei šilumos inžinerinių sistemų kompleksinius paleidimo – derinimo darbus.

Šiluminių objektų bei įrengimų paleidimas – derinimas:

  • Vykdome garo ir vandens šildymo katilų derinimą, sudarome režimines korteles, rengiame paleidimo – derinimo darbų ataskaitas
  • Atliekame dujų reguliavimo punktų derinimą, sudarome režimines korteles, rengiame paleidimo – derinimo darbų ataskaitas
  • Vykdome šilumos punktų derinimą, temperatūros ir slėgio reguliatorių derinimą, šiluminių įrenginių gedimų diagnostiką
  • Atliekame vandens paruošimo sistemų derinimą, vandens cheminę analizę.